Kontakt

Kontakt med personer i föreningen sker genom följande kanaler:

Styrelse / kontaktperson

brf@spelmannen.com
040-21 44 12

Felanmälan (dygnet runt)

010-442 30 00

Ärenden behandlas vardagar 07:00 – 16:00.
Utanför dessa tider, samt i helger, utföres endast akuta ärenden.

Kontoret

c/o Fastighetskontoret
Folksångsgatan 177
215 79 Malmö